ponedjeljak, 2. veljače 2015.

Crtež 2014.


Crtež je formiran linijama. Gradim ga od sredine prema rubovima postupno. Nadstavak je priče o strukturama. 
U ovom radu upotrebljavam različite strukturne linije koje tvore rad različit od prethodnih crteža tvorenih jednoličnim linijama koje teku kružno. 

Crtež je nastao na ljepenci prebojanoj bijelim akrilom. Linije su nacrtane rapidografom. Linije gube svoju jasnoću naknadnim dodavanjem debljeg sloja drvofixa koji sušenjem postaje djelomično proziran.

Nema komentara:

Objavi komentar